• Web giới thiệu ( Gói Basic )
 • $350/Month
 • Cung cấp cho khách hảng nhiều mẫu template đẹp mắt
 • Chuẩn SEO
 • Bảo hành 1 năm
 • Web bán hàng ( Gói Basic )
 • $400/Month
 • Cung cấp cho khách hảng nhiều mẫu template đẹp mắt
 • Chuẩn SEO
 • Bảo hành 1 năm
 • Hệ thống custom
 • $12/Hour
 • Cung cấp cho khách hảng nhiều mẫu template đẹp mắt
 • Phát triển hệ thống theo yêu cầu của khách hàng
 • Chuẩn SEO
 • Bảo hành 1 năm
 • Web giới thiệu ( Gói Advance )
 • $700/Month
 • Cung cấp cho khách hảng nhiều mẫu template đẹp mắt
 • Chuẩn SEO
 • Bảo hành 1 năm
 • Hỗ trợ chỉnh sửa về giao diện
 • Hỗ trợ bảo hành 1 năm
 • Hỗ trợ free hosting và domain
 • Web bán hàng ( Gói Advance )
 • $1000/Month
 • Cung cấp cho khách hảng nhiều mẫu template đẹp mắt
 • Chuẩn SEO
 • Implement chức năng thanh toán online
 • Bảo hành 1 năm
 • Hỗ trợ chỉnh sửa về giao diện
 • Hỗ trợ bảo hành 1 năm
 • Hỗ trợ free hosting và domain
 • Ứng dụng mobile
 • $14/Hour
 • Lăng nghe yêu cầu của khách hàng
 • Recommend cho khách hàng các mẫu template phù hợp
 • Xây dựng ứng dụng mobile theo yêu cầu của khách hàng